Jak připravím svůj e-shop na EET? Rady od právníka v článku.

O elektronické evidenci tržeb zavedené zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („zákon o EET“), který nabyde účinnosti dne  1. 12. 2016, jste už určitě slyšeli. Evidence tržeb má za cíl zefektivnit finanční kontrolu a předcházet daňovým únikům zejména u hotovostních plateb.

O EET se hodně mluví a píše zejména v souvislosti s restauracemi. Zbystřit by ale měli i e-shopaři, protože EET se bude týkat ve většině případů i jich. Pokud vás zajímá, jaké nové povinnosti EET přináší provozovatelům eshopů (ale nejen jim), zda je kvůli EET nutné měnit obchodní podmínky nebo upravovat web, je tento článek určen právě vám.

Na většinu e-shopařů, ať už provozují maloobchod či velkoobchod, se povinnost elektronické evidence začne vztahovat v tzv. druhé vlně, tedy již od 1. 3. 2017.

Jaké tržby je nutné evidovat?

Povinnosti elektronické evidence nebudou podléhat všechny tržby e-shopu. Rozhodující je způsob platby, nikoliv výše tržeb. Evidence se týká tržeb, které:

  1. pochází z podnikatelské činnosti, a zároveň
  2. byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou (pozor, týká se i internetových plateb pomocí platebních systémů PayPal, GoPay atd.), šekem, směnkou a jinými obdobnými způsoby, např. stravenkou.

Lze shrnout, že evidence se týká všech tržeb, které nejsou hrazeny převodem z účtu na účet.

Zvláštním případem, který je u e-shopařů velmi častý, je dobírka. To, zda platby na dobírku budou evidovány, závisí na tom, jak je dobírka řešena.

  1. dobírka nepodléhá evidenci, pokud je zboží zasíláno prostřednictvím externího dopravce, který peníze od zákazníka následně převede na účet e-shopu;
  2. dobírka podléhá evidenci, pokud je zboží zasíláno prostřednictvím vlastního dopravce, nebo pokud externí dopravce vyplácí přijaté dobírky v hotovosti.

Pozor, kromě tržeb je nutné evidovat i storno platby. Například při vrácení zboží spotřebitelem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, při vrácení celé platby nebo její části z důvodu reklamace zboží, při nepřevzetí dobírky atd. je nutné tržbu znovu zaevidovat, tentokrát se záporným znaménkem.

Jak se připravit na EET?

Pokud e-shopař vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat alespoň část tržeb, musí podat žádost o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem.  O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. 9. 2016. Od stejného data je zprovozněna i webová aplikace Elektronická evidence tržeb.

Požádat o autentizační údaje může podnikatel pouze jedním z následujících dvou způsobů:

  1. vyplněním elektronického formuláře ve webové aplikaci EET (v takovém případě je nutné žádost podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky), nebo
  2. osobně na libovolném finančním úřadu.

Podnikatel je dále povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Pro e-shopaře je důležité, že provozovnou jsou dle zákona o EET i internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby – jinými slovy, eshop se podle zákona také považuje za provozovnu.

V neposlední řadě je e-shopař povinen vygenerovat certifikát. Certifikáty slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Certifikát je nutno nainstalovat tak, aby podnikatel mohl evidovat tržby.

Jak postupovat při evidenci?

Samotná povinnost evidence se bude uplatňovat od 1. 3. 2017. E-shopař poté bude povinen nejpozději při přijetí evidované tržby (nebo při vydání příkazu k provedení tržby, pokud byl vydán dříve):

  1. zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně, a
  2. vystavit účtenku zákazníkovi.

Formu účtenky zákon o EET nestanoví. Účtenku tedy lze vystavit i elektronicky. Elektronicky vystavené účtenky lze zasílat například e-mailem. Na vystavení účtenky v elektronické podobě se e-shopař musí se zákazníkem dohodnout. Proto doporučujeme, aby byl souhlas zákazníka s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou zahrnut do obchodních podmínek e-shopu.

Zároveň musí být dodržen požadavek, aby s účtenkou mohl zákazník nakládat, zejména si ji vytisknout. Tomu je nutné přizpůsobit formát účtenky.

Jaké jsou další povinnosti?

Zákon o EET ukládá celou řadu povinností. Pro e-shopaře bude důležitá povinnost umístit na stránky eshopu text v zákonem předepsaném znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Pozor na kontroly!

Pro účely kontroly toho, zda e-shopaři dodržují povinnosti spojené s EET, mohou úřady provádět kontrolní nákupy. Kontrolní pracovníci budou mít právo od smlouvy odstoupit a takto nakoupené zboží budou následně moci vrátit.

Máte k EET jiné dotazy?

Zajímají vás důsledky EET pro vaše podnikání? Podnikáte ve specifické oblasti a nevíte, zda se EET týká i vás? Potřebujete upravit obchodní podmínky? V takovém případě se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz