Jak ovlivní protikuřácký zákon e-shopy?

Velmi kontroverzní zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známější jako protikuřácký zákon, nabyl účinnosti dne 31. května 2017. Kromě toho, že zakázal kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb (typicky v restauracích) a také na dalších místech (například ve školách nebo na nástupištích veřejné dopravy), upravil i povinnosti e-shopů, týkající se prodeje tabákových výrobků (včetně prodeje elektronických cigaret a kuřáckých pomůcek) a alkoholu.  Jaké nové povinnosti jsou e-shopy povinny dodržovat? Kdo bude kontrolovat dodržování těchto povinností? A jaký e-shopům hrozí postih, pokud je poruší? To vše se dozvíte v dnešním článku.

Povinnosti při prodeji tabákových výrobků

Prodej tabákových výrobků a alkoholu osobám mladším 18 let prostřednictvím e-shopů byl zakázán již předchozí právní úpravou.  Nově však musí být e-shop, který prodává tabákové výrobky, vybaven systémem, který elektronicky ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen již v okamžiku prodeje ověřit, že kupující je starší 18 let. Zkontrolovat věk kupujícího až v okamžiku předání zboží (na prodejně při osobním odběru, popř. prostřednictvím kurýra zásilkové služby) není dostatečné. Za nedostatečné považuje Ministerstvo zdravotnictví také vyplnění čestného prohlášení během objednávky. Jak přesně má tento ověřovací systém vypadat, není v současné době zcela jasné. Prodejce však musí oznámit údaje o tomto systému Ministerstvu zdravotnictví. E-shopy, které prodávaly tabákové výrobky již před nabytím účinnosti protikuřáckého zákona, musí oznámit údaje o systému ověřování věku Ministerstvu zdravotnictví nejpozději ke konci srpna roku 2017.

Povinnosti při prodeji alkoholu

V případě prodeje alkoholu prostřednictvím e-shopu je zákon mírnější než v případě prodeje tabákových výrobků. E-shop prodávající alkohol nemusí být vybaven systémem na ověřování věku kupujících. Musí ale samozřejmě vyloučit prodej alkoholu osobám mladším 18 let a také musí spotřebitele informovat o zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. Jinak zákon nepřináší ohledně prodeje alkoholu přes e-shop žádnou výraznou změnu oproti předchozí právní úpravě.

ČOI jako dozorový orgán

Dozor nad dodržováním výše uvedených povinností nově vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Kontrolu dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholu prostřednictvím internetu osobám mladším 18 let za dřívější právní úpravy měly provádět obce, obecní policie a Policie ČR, které ale podle poznatků z praxe tyto kontroly prakticky neprováděly. ČOI na druhou stranu e-shopy běžně kontroluje, tudíž má podle zákonodárce přispět k posílení kontroly nad dodržováním povinností spojených s internetovým prodejem stanoveným v protikuřáckém zákoně. Kontrolní činnost ČOI se bude vztahovat i na samotné dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

K výraznému zvýšení efektivnosti kontrol dodržování tohoto zákazu získala ČOI protikuřáckým zákonem oprávnění provádět kontrolní nákupy tabákových výrobků a alkoholu prostřednictvím osob mladších 18 let, a to i v rámci internetového prodeje. Z logiky věci vyplývá, že kontrolní nákup v rámci kontroly dodržování zákazu prodeje předmětných výrobků osobám mladším 18 let vykonávat dospělou osobou nelze, proto je nutné ke kontrole použít osobu mladší 18 let. Dosud se vyskytovaly ohledně aplikovatelnosti tohoto způsobu kontroly právní nejasnosti, proto je v tomto zákoně výslovně uveden. Dílčí pravomoci v oblasti dozoru nad dodržováním povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků a alkoholu prostřednictvím internetu získala také Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Pozor na pokuty!

Pokud e-shop poruší některou z povinností při prodeji tabákových výrobků nebo alkoholu, o kterých bylo pojednáno výše, hrozí mu pokuta ve výši až 800 000 Kč a zákaz činnosti až na 2 roky. Tyto sankce by rozhodně neměly být brány na lehkou váhu.

Pokud na svém e-shopu prodáváte tabákové výrobky či alkohol, a nejste si jisti, jakým způsobem se k nové právní úpravě postavit, kontaktujte naše právníky, rádi Vám poradíme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz