Jaké změny přinesou novely občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele?

Již brzy Senát pravděpodobně schválí dvě důležité novely – novelu občanského zákoníku a novelu zákona o ochraně spotřebitele, které podstatně zvýší ochranu spotřebitelů a podnikatelům stanoví nové povinnosti. Důležité změny, které tyto dvě novely přinesou, si podrobněji rozebereme v tomto článku.

Stopka falešným slevám a recenzím

Jedním z cílů, které si klade novela zákona o ochraně spotřebitele, je zatočit s falešnými slevovými akcemi, tedy chránit spotřebitele před umělým navyšováním cen v období před danou slevovou akcí. Obchodníci budou muset umožnit spotřebitelům získat jasnou informaci o tom, kolik stálo zlevněné zboží 30 dnů před zahájením slevové akce. V případě, že k umělému navyšování cen i přesto dojde, bude toto jednání považováno za nekalou obchodní praktiku.

Poškozenému spotřebiteli bude v těchto případech náležet nárok na odstoupení od smlouvy, a to ve lhůtě 90 dnů od uzavření smlouvy, nebo nárok na přiměřené snížení ceny.

Seznam nekalých obchodních praktik bude také doplněn např. o přeprodej vstupenek, které byly zakoupeny skrz automatizované prostředky, a to za účelem obejití stanovených limitů pro počet vstupenek, které může zakoupit jedna osoba.

Novela si posvítí i na falešné recenze, které se v éře internetových obchodů staly další nechvalně proslulou záležitostí. Povinností obchodníků bude pečlivě ověřit, zda zveřejněné recenze napsal spotřebitel, který si recenzovaný produkt skutečně zakoupil či jej použil. Zákaz také čeká recenze psané na objednávku obchodníka za účelem propagace produktu. Takovéto recenze budou považovány za klamavé jednání.

Další novinkou bude povinnost podnikatelů uvádět s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, zda je třetí strana, která nabízí výrobek či služby, prodávajícím či nikoli. Dále informace o parametrech, na jejichž základě je sestaveno pořadí nabídek předkládaných spotřebiteli. Tyto údaje budou muset být zpřístupněny přímo na místě, na kterém spotřebitel učinil svou nabídku.

Chystané změny v občanském zákoníku

Velké změny čekají ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě, zejména pak ustanovení odstoupení od smlouvy a záruky a práva z vadného plnění.

Zakázána budou díky novele ta ujednání, která vylučují právo spotřebitele se bránit soudní cestou a jakkoli omezují spotřebiteli možnost prokázat se důkazy či na spotřebitele delegují prokázání těch skutečností, které by měl ze zákona prokázat podnikatel.

Dojde také ke změně označení "prodej zboží v obchodě" za "prodej zboží spotřebiteli". To v praxi znamená, že se zákon na ochranu spotřebitele již nebude vztahovat na takové případy, kdy je kupující právnická osoba mimo podnikatelskou činnost (např. spolkem) - spotřebitelská pravidla pro nákup zboží a služeb se tedy budou již vztahovat čistě na fyzickou osobu mimo její podnikatelskou činnost.

Další pojem, který se chystá být v občanském zákoníku nahrazen, je „prodej zboží“ za „prodej zboží movité věci“, z čehož vyplývá, že již nebude možné pod slovo „zboží“ podřadit i byty, domy a další nemovitosti.

Přidána budou zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu. V případě, že podnikatel kontaktuje spotřebitele telefonicky, bude povinen mu sdělit již při zahájení hovoru jeho účel a svou totožnost. Dále bude muset tuto nabídku spotřebiteli posléze potvrdit i v textové podobě.

Omezení čekají i nevyžádaná obchodní sdělení. Podnikatel bude moci při komunikaci se spotřebitelem použít automatické telekomunikační prostředky jako např. telefon pouze se spotřebitelovým předchozím souhlasem.

Co se týče práva z vadného plnění, úprava se dotkne smluv o koupi zboží a také smluv o poskytování digitálního obsahu uživateli. Spotřebitel bude moci uplatnit právo z vadného plnění za vadu, která se objevila v průběhu dvou let od vydání zboží a podnikatel pak spotřebitele nemůže odmítnout s tím, že doba pro vytknutí vady již uplynula. Na spotřebiteli však zůstává důkazní břemeno – musí dostatečně prokázat, že se vytknutá vada objevila v průběhu dvou let a právo na reklamaci uplatnit neprodleně, jinak hrozí, že mu nebude uznána.

Novela občanského zákoníku také zavádí, že je podnikatel povinen dodat zboží spotřebiteli do 30 dnů od uzavření smlouvy, a to v případě, že se spolu nedohodnou jinak.

S výkladem a aplikací těchto dvou novel vám rádi pomůžeme, takže se neváhejte na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz