Konec digitálního divokého západu?

V červenci 2022 byly na půdě Evropského parlamentu přijaty dva zákony, které zásadním způsobem regulují postavení velkých hráčů na poli digitálního prostoru. Hovoří se o nich jako o „konci digitálního divokého západu“. Prvním zákonem je akt o digitálních službách, druhým je akt o digitálních trzích. Co přinesou pro běžného uživatele či podnikatele?

Akt o digitálních službách

Akt o digitálních službách (dále jen „DSA“) v prvé řadě sjednotí pravidla v oblasti poskytování digitálních služeb, a to po celé Evropské unii. Podnikatelé tak nabydou větší právní jistoty a bude jim umožněn snazší rozvoj služeb, které poskytují. Nový zákon také poskytne lepší ochranu uživatelům a spotřebitelům, a to na principu „co je nelegální offline, je nelegální i online“. Digitální platformy však neponesou odpovědnost za to, co na ně nahrají jejich uživatelé, a to v případě, že platforma o daném nelegálním obsahu neví či jej odhalí až prostřednictvím svých vlastních dobrovolných aktivit. Zároveň však stanovuje povinnost v případě jeho odhalení učinit veškeré kroky k odstranění takového obsahu.

Uživatelé a spotřebitelé si budou moci díky DSA sami kontrolovat, jak dané společnosti zacházejí s jejich osobními údaji. Reklamy sestavené na základě osobního profilu tedy budou výrazně omezeny. Provozovatelé online platforem také budou muset u každé reklamy jasně specifikovat, že se jedná o reklamu a označit fyzickou či právnickou osobu, jejímž jménem je reklama zobrazována či která za reklamu zaplatila.

DSA také stanovuje dodatečné povinnosti „velmi velkým platformám“, tedy platformám, které mají nad 45 milionů aktivních příjemců. Ty budou muset alespoň jednou ročně určit, analyzovat a posoudit případná významná systémová rizika plynoucí z fungování a využívání jejich služeb. Jedná se zejména o šíření nezákonného obsahu prostřednictvím jejich služeb, negativní dopad na výkon základních práv (např. respektování soukromého života, svoboda projevu, zákaz diskriminace). Dále bude jejich povinností zavést příslušná opatření při zmírňování těchto rizik.

Akt o digitálních trzích

Akt o digitálních trzích (dále jen „DMA“) si klade za cíl narovnat digitální tržní prostředí. Profitovat by z něj měli zejména menší a střední podnikatelé, kteří v digitální sféře často bojují s neférovými praktikami velkých internetových platforem. Ti již nebudou moci zneužívat svého postavení, aby bránili menším podnikatelům v adekvátním inovování.

Benefity však přináší i uživatelům, kterým bude nově umožněno např. odinstalování výchozích aplikací na zakoupených telefonech.

DMA poskytuje taktéž speciální ochranu dětem. Online tržiště již nebudou smět zpracovávat údaje nezletilých uživatelů pro marketingové účely. Povinností online tržišť nově naopak bude kontrolovat, zda obchodníci na svých platformách neprodávají padělané či nelegální zboží.

Pokud Vás tato problematika zajímá a máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz