Nouzový stav z pohledu podnikatele

V souvislosti se šířením koronaviru a hrozící epidemie nemoci COVID-19 vydala dnes odpoledne vláda usnesení, kterým byl s platností od 12.03.2020 14:00 hod na 30 dnů vyhlášen na celém území České republiky nouzový stav. Naposledy se vláda k tomuto kroku uchýlila v roce 2013, když byl nouzový stav vyhlášen v souvislosti se záplavami (avšak pouze v některých krajích, nyní je nouzový stav vyhlášen pro celé území České republiky).

Co vyhlášení nouzového stavu znamená a jak ovlivní podnikání?

S vyhlášením nouzového stavu získává vláda ČR mimořádné zákonné kompetence, díky kterým může rychle reagovat na krizový stav země. Během nouzového stavu mohou být dočasně omezená některá základní práva občanů, jako je právo na nedotknutelnost osoby, obydlí a majetku, ale i právo na podnikání.

Přímo ze zákona může být omezena podnikatelská činnost, která by ohrožovala nebo znemožňovala provádění krizových opatření. Na základě této zákonné možnosti vláda dnes mimo jiné přijala i tato opatření související s podnikáním:

  • Zákaz všech veřejných a soukromých akcí s účastí přesahující 30 osob. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav, ale například i veletrhů, a platí od pátku 13.03.2020 od 06:00 hod. Opatřením byl zpřísněn dosavadní zákaz, který omezoval akce nad 100 osob.
  • Zákaz provozu restauračních zařízení ve večerních a nočních hodinách, přesněji v době od 20:00 hod do 06:00 hod. Zákaz platí od pátečního večera 13.03.2020 od 20:00 hod. Od pátečního rána 13.03.2020 od 06:00 hod. se rovněž omezuje provoz restaurací v obchodních centrech.
  • Zákaz přeshraniční přepravy. Zákaz platí pro přeshraniční osobní dopravu více než 9 lidí a platí od 14.03.2020 od 00:00 hod. Veškeré mezinárodní autobusové a vlakové linky budou tedy dočasně zrušeny.

Otevřená zůstává otázka mezinárodních letů, Slovensko už uzavřelo všechny mezinárodní letiště, ČR zatím k tomuto kroku nepřistoupila (Letiště Václava Havla v Praze zůstává prozatím v provozu).

  • Zákaz provozu některých sportovních a zábavných zařízení. Od pátku 13.03.2020 od 06:00 hod., zůstanou zavřená sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště a bazény, solária či zábavní zařízení.
  • Nakonec i jedno pozitivní opatření. Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby (i OSVČ) posune o tři měsíce, tedy nově do 1. července, a to bez nutnosti prokázat důvody. Jak to bude s přehledy pro sociální a zdravotní pojišťovny, zatím není jasné.

Celý tzv. liberační balíček pro podnikatele a fyzické osoby, který má přinést úlevy kompenzující omezení v souvislosti s koronavirem, má vláda představit v nejbližších dnech a budeme mu věnovat samostatný článek.

Co hrozí v případě nedodržení vládou nařízených omezení?

Podle příslušných ustanovení zákona o krizovém řízení hrozí za přestupek spočívající v nesplnění povinností v době krizového stavu pokuta od 20.000,- Kč do 2.000.000,- Kč pro fyzické osoby a až do výše 3.000.000,- Kč pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Bude podnikatelům stát kompenzovat omezení jejich činnosti?

Krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.) stanovuje státu obecnou povinnost nahradit škodu, která byla v souvislosti s krizovými opatřeními způsobena fyzickým i právnickým osobám. Této povinnosti se stát může zprostit pouze v případě, pokud se prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám.

Nárok na náhradu škody musí byt uplatněn u orgánu, který krizová opatření zavedl (vláda), nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy se o vzniklé škodě dozvěděl.

Lze očekávat, že po skončení krizové situace vláda stanoví způsob, jakým budou moci podnikatelé odškodnění požadovat. Do té doby doporučujeme myslet na obstarání podkladů, kterými budete moci vzniklou škodu prokázat a dále myslet na to, že nárok musí být uplatněn do 6 měsíců.

Bezúročné úvěry

Prozatím vláda přijala národní program „Úvěr COVID“, podle kterého bude v spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) poskytována malým a středním podnikům podpora ve formě možnosti čerpat úvěry s nulovou úrokovou sazbou.  Úvěry budou poskytovány jako účelové pro pokrytí výdajů způsobených krizovou situaci a budou poskytovány až do výše 15.000.000,- Kč se splatností 2 roky a odkladem splácení až na 12 měsíců. Těmito úvěry mohou být pokryty např. náklady na pořízení účelového drobného majetku (ochranné pomůcky apod.), ale i běžné provozní náklady během krizového stavu.

S vyřízením a předčasným splacením mimořádného úvěru nebudou spojeny žádné další poplatky. Žádosti o úvěr lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Kompenzace přímých a nepřímých škod

Podle slov vládních představitelů, např. ministra kultury Lubomíra Zaorálka v souvislosti s kompenzaci pro divadla, má vláda v plánu projednat i možnost přímých kompenzací ušlého zisku dalších podnikatelů. Lze očekávat, že další opatření na podporu postižených podnikatelů bude vláda, ale i Evropská unie přijímat po vyřešení současného krizového stavu.

Aktuální situaci budeme nadále sledovat, abychom byli připraveni pro Vás kdykoliv najít to nejlepší řešení a zodpovědět veškeré dotazy – neváhejte se na nás s nimi obracet.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz