Osiřelá díla

Tímto článkem navazujeme na naše předchozí články, ve kterých jsme se věnovali autorským dílům. Dnes se dozvíte, co je to osiřelé dílo, jak se stane autorské dílo osiřelým a jak se v posledních letech změnila právní úprava osiřelých děl.

Co je osiřelé dílo?

Osiřelé dílo je autorské dílo, které jeho autor publikoval (sdělil veřejnosti), ale autora není možné dohledat. Majetková práva k autorskému dílu (např. právo udělit licenci) trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Délku této ochrany je však velice těžké určit v případě, že je autor díla neznámý (např. uvedl pouze pseudonym nebo dílo nijak neoznačil nebo dílo sice označil, ale autora nelze dohledat). Zároveň hlavním problémem je, že bez autorova souhlasu (např. právě ve formě licence) by nešlo dílo legálně užívat.

Co nám o osiřelých dílech říká zákon?

Aby se osiřelá díla alespoň v minimální formě mohla užívat, bylo nutné je právně ošetřit. Tuto situaci řeší především směrnice Evropského unie, která byla v České republice implementována v roce 2014.

Tato právní úprava se týká využití osiřelých děl institucemi jako jsou například knihovny, muzea nebo archivy. Aby bylo autorské dílo uznáno jako osiřelé, musí daná instituce provést důsledné vyhledávání autora (podrobnosti o tomto důsledném vyhledávání stanoví autorský zákon). Pokud ani přes toto důsledné vyhledávání se dané instituci nepodaří vyhledat autora, pak dílo může být uznáno za osiřelé dílo.

Jaká práva má instituce ve vztahu k osiřelému dílu?

Instituce může pro účely digitalizace a archivace dílo rozmnožovat (může například převést dílo do elektronické podoby). Další možností, kterou instituce má, je zpřístupnění díla veřejnosti. Druhá varianta se v dnešní době používá především pro účely citací v odborných pracích, případně pro bezplatné zpřístupnění díla. Tyto úkony však musí být ve veřejném zájmu, tudíž instituce nemůže osiřelá díla využívat komerčně (prodej knih apod.).

Jak může taková situace vypadat v praxi?

Představme si následující situaci: autor zašle národní knihovně výtisk své knihy bez svého jména (i bez pseudonymu). Národní knihovna tuto knihu zaeviduje jako všechny ostatní. Kniha však nikdy nebude zveřejněna a Národní knihovna se bude snažit vyhledat a kontaktovat autora, ale nepodaří se jí to. V tomto případě se bude jednat o osiřelé dílo. Dříve by s knihou nemohl nikdo prakticky nijak nakládat, jelikož k tomu neměl autorův souhlas. Nyní může Národní knihovna knihu digitalizovat nebo například dílo bezplatně poskytnout veřejnosti pro účely ve veřejném zájmu.

Co se stane, když se najde autor osiřelého díla?

I na tuto situaci zákon myslí. Pokud se autor osiřelého díla najde, může být status osiřelého díla přerušen. V případě, že instituce osiřelé dílo nějak užívala, pak náleží autorovi za takové užívání odměna. Výše této odměny bývá často určena kolektivním správcem.

Pokud si chcete nechat poradit ohledně autorského díla a s ním souvisejících práv, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz