Pokuty od ČOI dostalo v roce 2014 více jak 78 % e-shopů

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila ve své tiskové zprávě statistiku svých kontrol e-shopů za rok 2014.

ČOI pravidelně provádí kontroly u českých e-shopů s cílem odhalit protiprávní jednání a postihnout ty provozovatele internetových obchodů, kteří poškozují práva a zájmy spotřebitelů.

78,7 % e-shopů porušovalo obecně závazné předpisy

Dle výsledků kontrol České obchodní inspekce porušilo obecně závazné předpisy celkem 78,7 % e-shopů.

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo monitorováno a kontrolováno celkem 867 e-shopů. Z toho 682 e-shopů porušilo některou ze svých zákonných povinností.

Přestože toto číslo neodráží skutečný obraz českého e-commerce (např. některé kontroly prováděla ČOI opakovaně z důvodu podezření nedodržování předpisů), nepochybně však vypovídá o tom, že celá řada internetových prodejců ať už z nevědomosti či nedbalosti neprovozuje své online podnikání v e-shopu v souladu se zákony.

Nespokojení zákazníci e-shopu hlásí své problémy rovnou ČOI

Pokud kupující nejsou spokojení s přístupem pracovníků e-shopu (vyhovění reklamace, reakce na odstoupení od smlouvy, atd.), stále častěji předávají podnět přímo České obchodní inspekci. Provozovatelé e-shopů se oprávněně obávají tohoto rozmáhajícího se trendu českých spotřebitelů. Je pravdou, že se často spotřebitelé obrací na ČOI i přestože nemá tento orgán pravomoc řešit problémovou situaci.

Na ČOI nahlášeno 4857 stížností za rok 2014

Pokud se podíváme na konkrétní čísla, v roce 2014 přijala ČOI celkem 4857 podnětů ze strany veřejnosti. Při následném šetření inspektoři České obchodní inspekce potvrdili či našli jiné nedostatky v 12,3 % případů.

Provozovatelé e-shopů se často zlobí oprávněně, neboť více jak 87 % podnětů, které přicházejí od nespokojených zákazníků neshledá Česká obchodní inspekce jako relevantní či oprávněné. Určité procento připadá také na případy, ve kterých ČOI nemá pravomoc vykonávat dohle, a nemůže je tedy vyšetřovat ani o nich rozhodnout.

Pokud provozujete e-shop, měli byste se mít stále na pozoru a jednat co nejvíce prozákaznickým přístupem. Číslo 12,3 % sankcionovaných e-shopů v důsledků nahlášení od nespokojených zákazníků není zanedbatelné.

Co e-shopy porušují nejčastěji?

Česká obchodní inspekce se zaměřuje především na kontrolu a odhalení porušení právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele. Jedná se zejména o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako “zákon o ochraně spotřebitele”) a příslužná ustanovení občanského zákoníku.

Podívejte se na 22 informací, které musí obsahovat Vaše obchodní podmínky

Nekalé obchodní praktiky jako nejčastější prohřešek e-shopů

Největší podíl na protiprávním jednání mělo v roce 2014 ze strany e-shopů použití nekalých obchodních praktik.

Užití klamavých obchodních praktik (§ 4 a § 5 zákona o ochraně spotřebitele) bylo zjištěno v 570 případech. Nejčastěji provozovatelé e-shopů neposkytují zákonem stanovené informace, poskytují neúplné či nepravdivé údaje o prodávajícím, podmínkách uzavření smlouvy či uplatnění práv.

Další významným nedostatkem kontrolovaných e-shopů bylo, že neinformovaly spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13 zákona o ochraně spotřebitele). Jedná se o případy reklamace, kdy toto pochybení nalezli inspktoři ČOI v 366 případech.

Mezi další protiprávní jednání patřilo:

  • Nedodržení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace (§ 19 zákona o ochraně spotřebitele).
  • Nedodržení povinnosti seznámit spotřebitele s cenou nabízeného zboží nebo služeb (§ 12 zákona o ochraně spotřebitele).
  • Porušování práv duševního vlastnictví (§ 5 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele).

ČOI udělila pokuty ve výši téměř 5 milionů korun

V průběhu roku 2014 udělila Česká obchodní inspekce pokuty v 685 případech v celkové výši 4 785 500 Kč. Tato částka zahrnuje sankce za prokázané porušení obecně závazných předpisů s pravomocně uloženou pokutou. Řada správních řízení stále probíhá a tyto případy budou spadat pod statistiku za rok 2015 (dle dne, kdy bude pokuta uložena pravomocně).

Závěrem

Nakupování v e-shopech je stále oblíbenější a dostupnější. Poptávka od spotřebitelů je stále vyšší, a s tím přicházejí na trh nové e-shopy, kteří chtějí využít této příležitosti. Jinými slovy s rostoucím zájmem spotřebitelů o nakupování v e-shopech souběžně roste i počet provozovatelů internetových obchodů. Dle kontrol a šetření České obchodní inspekce vyplývá, že se rovněž snižuje právní bezpečí nakupování v e-shopech, resp. se zvyšuje počet právních nedostatků takových e-shopů.

ČOI je tak nucena svoji činnost přizpůsobit a přijmout opatření, která jí umožní efektivní kontrolu a eliminaci protiprávního jedání prodávajících.

Z tiskové zprávy České obchodní inspekce dále vyplývá, že zvýšený počet nálezů porušení právních předpisů byl vyvolán účinností nové právní úpravy v podobě nového občanského zákoníku. Řada provozovatelů e-shopů a dalších výdělečných portálů totiž nepromítla změny, které nový zákon stanovil a porušovala tak i spotřebitelská práva.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný vyzývá spotřebitele, aby si před nákupem ověřovali důvěryhodnost internetového obchodu s důrazem na sídlo e-shopu.

“Spotřebitelům doporučuji, aby si před nákupem v e-shopu ověřovali sídlo a důvěryhodnost prodejce. Část podání adresovaných České obchodní inspekci se totiž týkala internetových obchodů, které jsou provozovány zahraničními subjekty se sídlem mimo státy Evropské unie. Právě nákupy v e-shopech ze třetích zemí představují pro spotřebitele zvýšenou míru rizika jak při dodání zboží, tak i při vymáhání spotřebitelských práv.“

Tisková zpráva České obchodní inspekce ze 7. dubna 2015

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz