Pravidla zastropování cen energií pro podnikatele

Vládní pomoc podnikatelům s vysokými cenami energií

V poslední době je jedním z nejdůležitějších témat veřejné diskuse otázka vysokých cen energií a vládní opatření, které mají dopad vysokých cen zmírnit. Po dlouhém váhání již s konkrétními opatřeními pro řešení tohoto závažného problému přišla jak Evropská unie, tak vláda České republiky.

V sobotu 1. října vstoupila v platnost novela energetického zákona, která vládě mimo jiné umožní stanovit maximální ceny elektřiny a plynu. Novela zákona vyšla v pátek 30.09.2022 ve Sbírce zákonů a následně bude provedena nařízením vlády, ve kterém budou k omezení cen uvedeny konkrétní podrobnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že vláda by měla nařízení projednávat ve středu 5. října.

Pravidla zastropování cen energií pro podnikatele

Konkrétní parametry zastropování cen energií pro domácnosti byly v médiích široce diskutovány, v tomto článku se blíže podíváme, jaká pravidla budou platit pro podnikatele.

Pro podnikatele, kteří jsou odběrateli „standardního“ nízkého napětí do 1 kV, platí obdobné podmínky jako pro odběratele z řad domácností a platní pro ně u elektrické energie cenový strop na úrovni 5,-Kč za kWh bez DPH (6,05 Kč/Kwh s DPH) pro všechny odběratele připojené na hladinu nízkého napětí. Spolu s DPH, s poplatky za distribuci a podle jednotlivých tarifů se tak bude konečná cena pohybovat mezi 7,- až 9,50 Kč za kWh. U plynu je pak cena zastropovaná na hodnotě 2,50 Kč/kWh bez DPH (3,03 Kč/Kwh s DPH) a bude platit pro podnikatele s odběrem do 630 MWh, a to s výjimkou tepláren, které budou dotovány s ohledem na promítnutí cen energií do ceny následně dodávaného tepla.

Na rozdíl od domácností však pro podnikatele nebude cenový strop platit pro 100 % roční spotřeby, ale zastropování bude možné pouze do výše 80 % maximální roční spotřeby příslušného podniku v posledních 5 letech. Toto omezení vychází z rozhodnutí Evropské komise, která se snaží do všech podporných opatření prosazovat podmínky snížení celkové spotřeby energií.

V praxi pak podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu na nákup elektřiny v příštím roce za ceny vyšší než je schválený limit, budou platit pouze částku zastropovaného limitu. Podnikatelům, kteří zatím smlouvu na příští rok uzavřenou nemají, bude dodavatel poslední instance povinen nabídnou odběr za částku schváleného limitu.

Podmínky pro odběratelé vysokého a velmi vysokého napětí

Vláda nejdříve rozhodla o zastropování cen elektřiny a plynu pouze pro maloodběratele, tedy domácnosti a subjekty napojené v případě elektřiny na nízké napětí a v případě zemního plynu pak pro ty s roční spotřebou do 630 MWh. Otázkou pomoci větším odběratelům však již aktivně řeší Evropská komise a zastropování cen energií by se v ČR nakonec mělo týkat i malých a středních podniků z řad velkoodběratelů bez ohledu na to, jak jsou k síti připojeni. Malé a střední podniky jsou přitom definovány jako podniky s méně než 250 zaměstnanci a s ročním obratem méně než 50 mil. EUR. U velkoodběratelů se tak pravděpodobně rovněž uplatní výše uvedené cenové stropy 5,-Kč/kWh bez DPH u elektřiny a 2,50 Kč/kWh bez DPH u plynu a zároveň omezení na 80 % maximální roční spotřeby příslušného podniku v posledních 5 letech.

Kromě zastropování cen energií vláda pro vybrané podnikatele připravila program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen, kterému se věnujeme v samostatném článku.

 

S výkladem a aplikací zákonů či vládních nařízení Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz