Provozovatelé e-shopů často zapomínají na registraci u ÚOOÚ

Jednou z povinností, kterou provozovatelé e-shopů často opomíjejí, je registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že kupující při registraci nebo objednávce bez registrace zadávají své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail, stává se provozovatel správcem osobních údajů podle příslušného zákona (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Četné povinnosti správce osobních údajů jsou vypočteny v § 5 zmiňovaného zákona. § 16 zákona o ochraně osobních údajů dále stanovuje oznamovací povinnost správce o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje. Zpracování nelze zahájit dříve, než uplyne 30 dnů od doručení oznámení Úřadu.

Porušení této povinnosti je v případě fyzické osoby – nepodnikatele klasifikováno jako přestupek, u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby potom jako správní delikt.

Za přestupek hrozí pokuta až 1.000.000 Kč, za správní delikt potom 5.000.000 Kč. Tyto pokuty jsou mezní případy a v praxi se neukládají, přesto při porušování zákona o ochraně osobních údajů pokuty, byť daleko nižší, uložit lze.

Registrace je zdarma a lze ji provést on-line na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Také toto řešíme v obchodních podmínkách pro e-shopy

Kontrolujeme a zpracováváme obchodní podmínky pro e-shopy a jiné výdělečné webové portály s implementací speciálních ustanovení, která zvyšují ochranu provozovatele/prodávajícího a přiznávají mu maximální možná práva. Více informací na stránce Obchodní podmínky pro e-shopy.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz