Co je to „rodinný podnik“? Konečně máme jasno!

Koncem minulého měsíce bylo vládou schváleno nařízení, které přináší dlouho očekávanou definici rodinného podniku. Vláda si od nařízení slibuje možnost lépe zacílit státní podporu na rodinné firmy. Pro ty by přesná definice mohla znamenat investiční pobídky, snazší zaměstnávání rodinných pracovníků či státní podporu při propagaci českých rodinných firem v zahraničí.

Jak rodinný podnik definujeme?

Nařízení definuje dva typy rodinného podnikání. Rodinnou obchodní korporaci a rodinnou živnost.  V rodinné korporací musí nadpoloviční počet společníků tvořit příslušníci jedné rodiny s tím, že alespoň jeden z nich musí být jejím statutárním orgánem (např. jednatelem). Druhou variantou je obchodní korporace, ve které příslušníci jedné rodiny vykonávají většinu hlasovacích práv a jeden ze členů rodiny je součástí jejího statutárního orgánu. Nadpoloviční většina hlasovacích práv může být také vykonávána svěřenským fondem či fundací, pokud je člen rodiny správcem svěřenského fondu či členem statutárního orgánu fundace.

Rodinná živnost je vymezena jako podnikání, na kterém se prací či majetkem podílejí alespoň dva členové jedné rodiny a jeden z nich je držitelem živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k podnikání.

Nařízení také pro vymezení rodinného podniku stanovuje vymezení členů jedné rodiny. Za ty jsou považováni manželé či partneři, jejich příbuzní v přímé linii, sourozenci a dále příbuzní alespoň jedné z osob do třetího stupně (čili např. strýc, teta atd.) a osoby ve švagrovském vztahu (švagrovský vztah vzniká uzavřením manželství s příbuznými druhého manžela) s touto osobou do druhého stupně.

Jaké změny nařízení přinese?

Česká republika se přijetím přesné definice rodinného podniku stala další z řady evropských zemí, které k podobnému kroku přistoupily. Je ale otázkou, na kolik se změna projeví v praktickém fungování společností a zda se dostaví slibovaný pozitivní efekt. Především Asociace malých a středních podniků, která ostatně sehrála klíčovou úlohu při sestavování definice, připravuje ve spolupráci s příslušnými ministerstvy řadu ambiciózních programů. Jmenujme například investiční pobídky vytvořené Národní rozvojovou bankou, pomoc při podávání žádostí o evropské dotace nebo podporu vzdělávání zaměřenou přímo na vedení rodinných podniků. Zda se alespoň část z těchto slibovaných projektů podaří uskutečnit, se nicméně teprve uvidí.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz