Spotřebitelské právo a očekávané změny v roce 2015

Připravovaná změna zákona o ochraně spotřebitele

S blížícím se novým rokem 2015 se přibližují také některé změny spotřebitelského práva, jež je upraveno především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Tento článek Vám přiblíží připravovanou změnu zákona o ochraně spotřebitele, která by měla zavést možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tj. sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem vyplývajících ze vzájemných právních vztahů, které vznikly na základě smlouvy (většinou kupní) mezi nimi.

Řešení spotřebitelských sporů je dnes značně nákladné a zdlouhavé

Spotřebitelské spory je doposud možné řešit pouze soudní cestou, žádná jiná instituce nemá pravomoc rozhodnout spor závazně a s konečnou platností. Tento rigidní způsob řešení spotřebitelských sporů je značně nákladný a zdlouhavý, což ve výsledku mnohdy jak spotřebitele, tak podnikatele odrazuje od vymáhání svých nároků.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Spotřebitelské spory a jejich nové mimosoudní řešení

Novela zákona o ochraně spotřebitele, která by měla být platná a účinná od června roku 2015, by však měla situaci změnit, a to právě tím, že umožní i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Rozhodovat bude Česká obchodní inspekce

Orgánem, který bude spotřebitelské spory mimosoudně rozhodovat, je Česká obchodní inspekce.

Řešení sporu by mělo být bezplatné

Návrh na zahájení řízení bude možné podat do jednoho roku od vzniku sporu, a to písemně, ústně do protokolu či online. Lhůta pro rozhodnutí by měla být zpravidla 90 dní a řešení sporu touto cestou by mělo být bezplatné. Tento způsob řešení spotřebitelských sporů stranám těchto sporů výrazně ušetří čas i peníze, takže se předpokládá, že bude hojně využíván, přičemž není vyloučeno, že časem předčí i soudní řešení spotřebitelských sporů. 

Česká obchodní inspekce bude oprávněna takto řešit všechny spotřebitelské spory s výjimkou sporů týkajících se poskytování finančních služeb, energetiky a telekomunikací. V těchto oblastech budou mít k řešení sporů působnost ty orgány, které ji mají doposud. Jsou jimi Finanční arbitr pro oblast finančních služeb, Český telekomunikační úřad pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb a Energetický regulační úřad pro oblast energetiky.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz