Státní podpora podnikání zasaženého koronavirem - bezúročný Úvěr COVID

Finanční pomoc podnikatelům

V důsledku opatření, které stát zavedl v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, je provozní financování malých a středních podniků stále obtížnější.

Částečným řešením pro malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly takto omezeny, může být provozní podnikatelský úvěr COVID.

Od 15. 3. 2020 o něj mohou stát požádat podnikatelé, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronaviru.  Z výše vzniklé újmy by měla v zásadě být i odvozena částka požadovaného zvýhodněného úvěru.

Bezúročně a bez poplatku

Úvěr COVID se splatností až na dva roky bude poskytován až do výše 90% způsobilých výdajů projektu bez DPH s úrokovou sazbou 0% a bez poplatků na pořízení. Žádat je možné o poskytnutí částky půl milionu korun až po 15 milionů korun, přičemž splátky úvěru mohou být odloženy až na 12 měsíců. Poskytnutí úvěru bude zajištěno směnkou, u které může být poskytovatelem úvěru vyžadován aval (ručitel).

Využití úvěru COVID

Úvěr je možné použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a další provozní výdaje jako nájemné či mzdové náklady zaměstnanců, které nemohou pokrýt nyní snížené tržby. Prostředky z úvěru bude možné použít i na úhrady bezhotovostních plateb třetím osobám např. pohledávek. Způsobilé výdaje uhrazené ze zvýhodněného úvěru budou muset být doloženy účetními či daňovými doklady. Přímo financovat přímo ušlé tržby nebude tímto způsobem možné, výpadkem tržeb však podnikatel v žádosti prokáže, že je způsobilým příjemcem úvěru, tedy že jeho podnikání utrpělo. Prostředky z úvěru rovněž nebude možné splácet již dříve poskytnuté úvěry.

Žádosti o úvěr

Poskytovatelem úvěru je státní Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČZMR).  Žadatelé o úvěr projdou ověřením bonity a schvalovacími kritérii národního programu, nárok na poskytnutí půjčky nevzniká podnikateli automaticky. Žádosti jsou přijímány elektronicky na základě vyplněného formuláře a příloh dostupných na webu ČZMR zde. Vyplněnou žádost lze následně podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna.

Podmínky pro schválení úvěru

Úvěr je určen pro podnikatelské projekty realizované na území ČR a pro podnikatele zaměstnávající do 250 zaměstnanců. V žádosti o poskytnutí úvěru musí žadatel mimo jiné uvést popis podnikatelského projektu, který chce úvěrem financovat a doložit existenci a výši újmy, která jeho podnikání byla v souvislosti se současnou krizí způsobena, tedy např. výpadek tržeb u restauračních zařízení a hotelů, soupis zrušených zájezdů u cestovních kanceláří, storna objednávek u dodavatelů apod.

Žadatel dále musí splňovat např. následující podmínky:

  • nesmí naplňovat znaky úpadku podle insolvenčního zákona, být v likvidaci, nebo proti jeho majetku vedená exekuce;
  • nesmí mít nedoplatky na mzdách zaměstnanců;
  • nesmí mít nedoplatky vůči vybraným státním institucím (ČSSZ, FÚ, zdrav.pojištovny apod.), nebo alespoň musí mít své nedoplatky vyřešené formou schválného posečkání, splátkového kalendáře apod.
  • nesmí být podnikatelem v obtížích

Kompletní podmínky a hodnoticí kritéria pro posuzování žádostí naleznete ve výzvě k předkládání projektů zde.

Chcete požádat o tuto finanční pomoc státu a nevíte přesně jak? Zeptejte se nás. Ministerstvo financí zatím pro úvěry vyčlenilo 1,6 mld. Kč a již nyní počet žadatelů přesahuje současné možnosti projektu, podle slov představitelů vlády však má být do projektu přesunuto dalších 10 mld. Kč.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz