Vady dovolené

Co dělat, když se Vaše představy o dovolené minou s realitou? Máte nárok na adekvátní kompenzaci?

Ačkoliv letošní léto již skončilo, považujeme za vhodné shrnout, jaká jsou Vaše práva vůči cestovní kanceláři v případě, že dovolená nemá kvalitu, jakou jste očekávali. Je samozřejmé, že očekáváte od cestovní kanceláře takové služby, na kterých jste se s ní domluvili. Smlouva o zájezdu, včetně vad zájezdu, je upravena v občanském zákoníku.

V případě, že zájezd trpí vadou, máte ze zákona možnost požadovat po pořadateli zjednání nápravy přímo během zájezdu. Pokud pořadatel nezjedná nápravu, máte možnost zjednat si nápravu sami a pořadatel je Vám povinen uhradit účelně vynaložené náklady. Například se může jednat o úhradu nákladů za stravování, pokud je strava zajištěná cestovní kanceláří velmi nekvalitní a musíte si tedy stravu zajišťovat sami.

Pokud nastane situace, že pořadatel zájezdu nebude schopen zajistit jeho pokračování jinak než službami nižší kvality, máte nárok na zaplacení rozdílu v ceně mezi Vámi zaplacenou a reálně poskytnutou kvalitou služeb. Pokud naopak pořadatel k pokračování zájezdu zajistí služby vyšší kvality, takové náklady jdou k jeho tíži a nemá právo po Vás požadovat jejich úhradu. Tyto situace mohou nastat např. v případě, že hotel, ve kterém jste původně měli být ubytováni, je v rekonstrukci a cestovní kancelář Vás na tuto skutečnost včas neupozorní a až následně Vás přestěhuje do jiného hotelu.

Nejčastěji uplatňovaným nárokem z vad zájezdu je požadavek na slevu z ceny zájezdu. Pro výpočet slevy z ceny zájezdu se používají dvě tabulky (jmenují se Frankfurtská tabulka a ITQ kodex). Tyto tabulky jsou sice právně nezávazné, v praxi je ale soudy často používají pro výpočet slevy z ceny zájezdu. Obsahují běžné vady dovolené (např. narušení soukromí, chybějící vybavení hotelu atd.) a doporučují určitou procentuální slevu z ceny zájezdu. Poskytnutá sleva z ceny zájezdu by měla být přiměřená vadě, především její závažnosti a délce jejího trvání.

V případě, že pořadatel zájezdu poruší své povinnosti a zájezd Vám tím zmaří nebo zkrátí, máte dále právo na náhradu škody (dříve známé jako náhrada radosti z dovolené). Náhradu škody Vám pořadatel zájezdu poskytuje hlavně z důvodu narušení dovolené (tedy narušení Vašeho odpočinku), nejenom z důvodu škody na majetku. Tato náhrada škody ale musí být vždy posuzována velice individuálně.

Na závěr zdůrazňujeme, že je nutné vady zájezdu uplatnit bez zbytečného odkladu (např. na recepci hotelu, u delegáta apod.), nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu.

Neprobíhala Vaše dovolená tak, jak jste očekávali, a cítíte se poškozeni? Napište nám. Rádi Vám poradíme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz