Velká novela pravidel pro e-shopaře a kamenné obchody je tady

Dne 3. listopadu schválil Senát očekávanou vládní novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která zavádí zásadní změny pro e-shopy a prodejce zboží.

Účinnost novely vstoupí v platnost již k 1. lednu 2023.

Pokud chcete být na zásadní změny pravidel pro e-shopy a prodejny připraveni, přečtěte si následující článek.

Čeho se tedy novela týká?

Novela upravuje stěžejní změny pro e-commerce i kamenné obchody, přičemž za nejzásadnější lze považovat následující:

  • Změny v obchodních podmínkách
  • Tlačítková novela
  • Změna úpravy práva z vadného plnění
  • Zpřísnění a upřesnění procesu reklamace
  • Úprava personalizace cen na e-shopech
  • Verifikace pravdivosti spotřebitelských recenzí pro e-shopy
  • Povinnost uvádět změny u ceny zboží
  • Uzavírání smluv po telefonu

S ohledem na rozsah všech změn se v tomto článku zaměříme na nutnost změn obchodních podmínek, úpravu procesu reklamace zákazníkem a regulaci objednávkového tlačítka. Ostatním bodům se budeme věnovat v příštích článcích.

Jaký má význam „tlačítková novela“?

Nově bude muset prodávající při prodeji zboží za použití elektronických prostředků (typicky tedy u e – shopů) zajistit, že kupující-spotřebitel bere při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.

V průběhu procesu objednávky tedy musí být u „objednávkového tlačítka“ snadno čitelný nápis, ze kterého bude pro spotřebitele zřejmé, že jeho stisknutím se zavazuje uhradit kupní cenu ve stanovené výši. 

Ač se tato změna může znát bezvýznamná, prodávající by měli být na pozoru.

Porušením této povinnosti se totiž prodávající vystavuje riziku neplatnosti kupní smlouvy (se všemi právními důsledky s tím spojenými).

Jaké nastaly změny u práv z vadného plnění?

Další výraznou změnou je úprava práv z vadného plnění. Dle současné právní úpravy, pokud se vada projevila u zboží v prvních 6 měsících, musel prodávající prokázat, že věc nebyla vadná. Nově se lhůta prodlužuje z 6 měsíců na 1 rok; tedy na dvojnásobek. Zároveň soud přizná právo z vadného plnění i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

Dále dojde ke změně koncepce záruční doby. Nově nebude možné vytknout vadu, která se objeví u zboží do 24 měsíců až po převzetí. Jinak řečeno, aby bylo možné vadu vytknout, bude muset vada existovat u zboží už při jeho převzetí.

Další změny se týkají prodeje zboží s digitálními vlastnostmi. Nově je prodávající povinen zabezpečit, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

Změna práv z vadného plnění je obsáhlejší, podstatnou informací pro e-shopaře a pro prodejce ovšem je, že bude nutné upravit obchodní podmínky, reklamační řád a reklamační protokol.

V čem spočívá změna procesu reklamace?

Prodávající bude povinen upravit i proces vyřizování reklamace zboží. Dle současné úpravy musel prodávající vyřídit reklamaci do 30 dní. Pokud tak neučinil, vzniklo kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.

Nově bude prodávající povinen do 30 dní reklamaci nejen vyřídit, ale i informovat spotřebitele (na kontaktní údaje uvedené v reklamačním protokolu) o způsobu vyřízení reklamace. Pokud tedy váš reklamační protokol kontaktní údaje spotřebitele neobsahuje, budete jej muset upravit.

Nepodaří se Vám ve lhůtě reklamaci vyřídit a spotřebitele informovat? V takovém případě může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny zboží.

Jak už bylo řečeno výše, novela dotčených zákonů výrazně změní pravidla pro provozování e-shopů a prodávání zboží. Změna není pouze o nastavení objednávkového tlačítka či procesu reklamace, veškeré změny, které novela přináší ale přesahují rámec tohoto článku. Úpravu personalizace cen na e-shopech, verifikaci spotřebitelských recenzí a další změny si přiblížíme v dalším článku.

Pokud potřebujete pomoc s úpravou vašich obchodních podmínek, kontrolou procesu nastavení objednávky či nastavením procesu reklamace dle nových pravidel, neváhejte se na nás obrátit. S problematikou e-shopů a ochranou spotřebitele máme bohaté zkušenosti.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz