Velké změny pro realitní makléře

Dne 3. 3. 2020 odstartovala nová éra pravidel pro realitní zprostředkování, neboť v tento den nabyl účinnosti tzv. realitní zákon (zákon č. 39/2020 Sb.).

Změny na poli realitního zprostředkování byly již dlouho očekávané a dle mnohých názorů i potřebné. Česká republika jako jedna z mála evropských zemí neměla dosud výkon této profese regulován zvláštním zákonem. A jaké novinky realitní zákon vlastně přinesl? Podívejte se na ně s námi v dnešním článku.

Vázaná živnost „realitní zprostředkování“

Výkon profese realitního makléře se nyní stal živností vázanou (dříve byl živností volnou), kdy ke všeobecným podmínkám pro výkon živnosti je třeba prokázat i odbornou způsobilost. Kvalifikaci přitom musí živnostenskému úřadu doložit jak jednotliví makléři (provozující činnost na vlastní IČO sami či pro realitní kancelář), tak i samotné právnické osoby, u nichž podmínky musí splňovat odpovědný zástupce. Na splnění této povinnosti mají stávající realitní zprostředkovatelé půl roku od nabytí účinnosti realitního zákona.

Povinné pojištění makléře

Být pojištěn pro případ povinnosti nahradit způsobenou újmu po celou dobu, kdy makléř vykonává svou činnost, nyní nebude pouze doporučením asociace realitních kanceláří, ale povinností každého, kdo se nadále bude chtít realitnímu zprostředkování věnovat. Pokud makléř působí v rámci realitní kanceláře a má s ní písemně uzavřenou smlouvu, jejímž obsahem je závazek nabízet realitní služby výhradně jménem této kanceláře nebo s využitím jejího obchodního jména či obchodní značky, pak se jeho pojistné limity snižují na polovinu.

Stávající makléři mají povinnost stejnopis uzavřené pojistné smlouvy zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj nejpozději do dvou měsíců po účinnosti realitního zákona. Za výkon zprostředkovatelské činnosti bez odpovídajícího pojištění hrozí uložení sankce až jeden milion korun.

Povinnost poskytovat informace

K posílení ochrany klienta – spotřebitele přibyla také povinnost realitního makléře pravdivě informovat klienta,  ať už o stavu nemovitosti, váznoucích právních vadách či zatížení, ale především předkládat výpis z veřejného seznamu o stavu nemovitosti. Přílohou každé uzavírané smlouvy by tak měl být list vlastnictví dané nemovitosti získaný z katastru nemovitostí, popisující její aktuální stav.

Pravidla zprostředkování, obsahu výhradní smlouvy i nároku na provizi

Realitní zprostředkování zákon definuje jako vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, přičemž jde zejména o tyto činnosti – poskytnutí inzertní služby, posouzení stavu nemovitosti, zpracování marketingu, zajištění prohlídky nemovité věci, zprostředkování poskytnutí právních služeb či služeb úschovy kupní ceny.

Při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy, zejména té exkluzivní, zákon omezil smluvní volnost stran a stanovil pravidlo nutnosti uzavřít smlouvu písemně, nejdéle na šest měsíců a s řádným označením nemovitosti, určením výše provize, jakož i výše kupní ceny, nájemného nebo úplaty.

Výše provize musí být známá již při uzavření smlouvy nebo musí být znám alespoň způsob, jakým bude provize později určena. Na provizi lze vybrat zálohu, ale pouze do dvou třetin její výše. Splatná je provize až po ukončení realitní transakce, a pokud makléř bude provizi požadovat dříve, musí klienta o dřívější splatnosti srozumitelně informovat, avšak ani v tomto případě ji nemůže vybrat dříve než po obstarání konkrétní příležitosti k uzavření realitní smlouvy.

Slovo na konec

Potřebujete právní služby pro realitní makléře nebo realitní kanceláře? Nevíte si rady, jak vplout do nových pravidel realitního zprostředkování, včetně toho, jak upravit zprostředkovatelské smlouvy? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz