Česká obchodní inspekce potrestala více jak 73% e-shopů

Internetový prodej je progresivní forma obchodování, která se stále větším podílem projevuje na tržní nabídce v České republice. Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje e-shopy. V prvním čtvrtletí roku 2014 uložila pokuty ve výši téměř 1,2 milionu korun. Ze statistik vyplývá, že více jak 73% e-shopů porušuje právní předpisy.

Rok 2014 se navíc podepsal na této statistice nucenou reakcí provozovatelů e-shopů na nový občanský zákoník. Bohužel ne všichni e-shopaři byli dostatečně flexibilní. Přestože se o účinnosti nového občanského zákoníku mluvilo mnoho měsíců v předstihu, provozovatelé ponechali své obchodní podmínky často nepozměněné, čímž se dopustili porušení zákona. Obchodní podmínky jsou totiž základním právní dokumentem pro e-shopy a stanovují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Ze 181 kontrol dostalo pokutu 133 e-shopů

Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 provedla celkem 181 kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení některých povinností u 133 internetových obchodů. Tato statistika představuje 73,5% e-shopů, které porušovalo zákon.

Nejčastěji se ČOI zaměřuje na porušování povinností v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Nejčastější nedostatky e-shopů, za které Vám ČOI může udělit pokutu

Vůbec nejčastějším prohřeškem e-shopů je porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik. Ve sledovaném období se jednalo o převážně klamavé obchodní praktiky, a to v 43% případů.

Provozovatelé e-shopů také velmi často neposkytují zákonem stanovené informace, případně poskytují neúplné či zavádějící údaje o prodávajícím, podmínkách uzavření smlouvy, atd.

Upozorňujeme, že toto lze napravit v obchodních podmínkách

Upozorňujeme, že veškeré tyto informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách e-shopu. Podívejte se na speciální článek a zkotnrolujte si, že Vaše obchodní podmínky obsahují všech 22 informací, které jsou zákonem povinné pro e-shopy.

Velké nedostatky byly shledány také v oblasti poskytování informací spotřebiteli v oblasti reklamací, a to především ve smyslu nové právní úpravy § 2165 až 2174 nového občanského zákoníku a §19 zákona o ochraně spotřebitele.

Veškeré prohřešky provozovatelů e-shopů najdete v oficiální zprávě České obchodní inspekce, kterou najdete zde.

Česká obchodní inspekce udělila pokuty e-shopům

Ve sledovaným období byly uděleny pokuty v celkové výši 1.182.500,-Kč. 

Závěrečná zpráva České obchodní inspekce potvrzuje, že oblast internetového obchodu je nutné stále monitorovat a provádět pravidelné kontroly. Zákazníkům, a to především spotřebitelům ČOI doporučuje maximální obezřetnost a směřuje je k výběru od důvěryhodných e-shopů. Před zakoupením zboží by měli požadovat co nejvíce informací a obchodní podmínky by neměli jen slepě odškrtávat.

Náš klient prošel kontrolou bez pokuty

Náš klient, kterému jsme zhotovovali obchodní podmínky, nás informoval o tom, že v únoru 2014 byl jeho e-shop předmětem kontroly České obchodní inspekce a nebyla shledaná žádná vada. Více najdete v samostatném článku: Námi zhotovené obchodní podmínky prošly kontrolou ČOI.

Obchodní podmínky zpracujeme také pro Váš e-shop

Nabízíme zhotovení a kontrolu obchodních podmínek na míru Vašmu e-shopu či webovému portálu. Námi zhotovené obchodní podmínky jsou garantované advokátní kanceláří. Specializujeme se na právní služby online podnikatelů a dlouhodobě působíme v oblasti IT a podnikání.

Budujte své podnikání na pevných základech.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz