Musím jako majitel eshopu zákazníka informovat o platformě EU pro řešení sporů online?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 (dále jen „nařízení“) zavádí ve svém čl. 14 povinnost pro e-shopaře uvést na jejich internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line.

Žádná konkrétní sankce za nesplnění této povinnosti stanovena zatím v ČR nebyla. Nicméně v nařízení EU, které popisujeme níže, státy sankci stanovit mají. Například na Slovensku již čelí majitelé eshopů za nedodržení této povinnosti pokutám.  Dodržuje tedy tuto povinnost někdo v ČR? Ano. Například ČSOB svou informační povinnost splňuje.

Již z předchozího článku na téma mimosoudního řešení víte, že od 1. 5. 2016 musí všichni e-shopaři informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení sporů na internetových stránkách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Tuto změnu (zavedení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) přinesla poslední novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Krom této povinnosti je také nutné spotřebitele informovat o existenci evropské platformy pro řešení sporu online.

Kde je stanovena povinnost informovat o platformě pro řešení sporů on-line?

Citujeme nařízení:

Čl. 14

„1. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.

  1. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativního řešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů.

Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách a, pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“

Nařízení dále v čl. 18 stanoví, že „členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

K čemu slouží platforma pro řešení sporů on-line?

Platforma pro řešení sporů on-line je kontaktní místo pro spotřebitele i pro podnikatele. Jedná se o internetové stránky zřízené Evropskou komisí (dostupné zde: http://bit.ly/reseni-sporu-online). Prostřednictvím této platformy, která má usnadnit zejména přeshraniční řešení spotřebitelských sporů,  je možné vyřešit spor mezi spotřebitelem a podnikatelem on-line. Aby byl usnadněn přeshraniční styk jednotlivých aktérů mimosoudního řešení sporu, je platforma mnohojazyčná a její součástí je překladatelská služba.

Proč jste o platformě pro řešení sporů on-line patrně nikdy neslyšeli?

Patrně proto, že zákon o ochraně spotřebitele se o této platformě nezmiňuje. Nicméně v citovaném rozhodnutí platforma zmíněna je a spolu s ní i povinnost o ní spotřebitele informovat.

Co hrozí při nesplnění povinnosti?

Nesplnění této povinnost zůstává v ČR prozatím bez sankce.

Jinak je tomu například na Slovensku, kde zákonodárce vydal cestou výslovné úpravy, a to konrétně v v zákoně o ochraně spotrebitelia

Uvedené ustanovení stanovuje povinnost e-shopařů informovat:

o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.“

Nesplnění této informační povinnosti je dle slovenského zákona správním deliktem, za který může orgán dohledu udělit podnikateli pokutu od 300 do 16 500 €.

Co dále?

Je tedy nutné vyčkat, zda i český zákonodárce v budoucnu stanoví sankci za nedodržení povinnosti informovat o platformě pro řešení sporů on-line.

Pokud byste o dané problematice chtěli vědět více, nebo si nevíte rady, jak by informace o platformě pro řešení sporů on-line ve Vašich obchodních podmínkách nebo na webových stránkách měla vypadat, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz