Kdy může cestovní kancelář zvýšit cenu zájezdu?

Uplynulo již téměř 5 let od účinnosti novely občanského zákoníku, která zásadně změnila pravidla týkající se změny ceny zájezdu. Řada cestovních kanceláří však této změně dosud nepřizpůsobila své obchodní podmínky. Bez správného zapracování změn do obchodních podmínek cestovní kancelář přichází o možnost zvýšit cenu zájezdu. Pokud taková cestovní kancelář s touto možností počítá, může zvlášť v dnešní době proměnlivých cen energií a pohonných hmot čelit nepříjemnému překvapení. Jak na změnu ceny zájezdu v souladu se zákonem se dozvíte v tomto článku.

Podmínky platnosti zvýšení ceny

Aby mohla cestovní kancelář zvýšit cenu zájezdu, musí mít v obchodních podmínkách uvedeny tyto čtyři body:

  1. právo cestovní kanceláře na zvýšení ceny,
  2. způsob zvýšení ceny,
  3. právo zákazníka požadovat snížení ceny, a
  4. právo zákazníka odstoupit od smlouvy při navýšení ceny o více než 8 %.

Pokud jde o právo na zvýšení ceny, je nutné si uvědomit, že cenu nelze zvýšit jen tak, ale pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zákon umožňuje zvýšit cenu zájezdu, pokud se zvýší:

  • cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,
  • daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo
  • směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.

Upozorňujeme, že pokud má být platně sjednána možnost cestovní kanceláře zvýšit z uvedených důvodů cenu zájezdu, musí být zároveň sjednáno také právo zákazníka požadovat snížení ceny při snížení uvedených položek (např. při snížení cen energií nebo pohonných hmot). Ujednání o změně ceny tedy může působit dvousečně, neboť v případě výrazného poklesu např. cen energií nebo pohonných hmot může cestovní kancelář v důsledku ustanovení i značně prodělat.

Způsob zvýšení ceny

Cestovní kancelář by měla zákazníkovi doručit oznámení o zvýšení ceny v textové podobě nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. Oznámení musí být jasné a srozumitelné a musí obsahovat zdůvodnění zvýšení ceny a výpočet tohoto zvýšení. Textovou formou se rozumí i zaslání e-mailu.

Pokud cestovní kancelář doručí zákazníkovi oznámení o zvýšení ceny později než dvacátý den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky. Upozorňujeme, že se skutečně jedná o doručení, nikoliv pouze o odeslání.

Pokud byste potřebovali pomoc s úpravou obchodních podmínek nebo s uplatněním změny ceny zájezdu, případně pokud máte otázky na toto téma, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz