Nové horizonty, nová pravidla: e-shop v zahraničí

Chcete-li svůj podnik razantně posunout směrem k novým výšinám a otevřít brány k vyšším ziskům, je rozšíření do mezinárodního prostředí tím pravým tahem. Zvažujete možnost rozšíření svého online obchodu do zahraničí? Rádi bychom vám poskytli rady ohledně toho, na co si dát pozor při začátcích působení v online prostředí na zahraničním trhu.

Expandování e-shopu do zahraničí je krokem, jenž vyžaduje pečlivou přípravu, včetně zohlednění všech potenciálních právních aspektů. Při vstupu za hranice se otevírá prostor pro růst a zvýšení tržeb a s ním i povinnosti přizpůsobit se místním právním ale i obchodním podmínkám.

Zcela klíčovým je uvědomění, že expandování e-shopu do zahraničí není jen o skvělém marketingu a kvalitních produktech. Obchodní podmínky hrají zásadní roli v tom, jak budete působit v novém tržním prostředí. Nejde jen o suchý nezajímavý text napsaný bleším písmem čpícím na dně webové stránky, jsou to pravidla, která ovlivní vaše vztahy se zákazníky a ochranu jejich práv.

Obsah obchodních podmínek

Smluvní dokumentace obchodních podmínek je soubor právních dokumentů regulující vzájemný vztah mezi vámi jako obchodníkem a vašimi zákazníky (spotřebiteli). Zahrnují vše od povinností a práv spotřebitele, platebních podmínek, dodacích podmínek, odstoupení od smlouvy až po způsobu řešení spotřebitelských sporů.

V České republice jsou obchodní podmínky důležitou součástí každého e-shopu. Tato smluvní dokumentace obvykle obsahuje 3 dokumenty:

  • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – detailní popis práv a povinností obou stran, uzavření kupní smlouvy, dodací podmínky, odstoupení od smlouvy, vadné plnění, řešení sporů mezi stranami.
  • Reklamační řád práva z vadného plnění, jak lze vytknout vadu, postup při reklamaci.
  • Ochrana osobních údajů (GDPR) – informace o tom, jak jsou shromažďovány, zpracovávány a chráněny osobní údaje zákazníků a dále ku příkladu informace o souborech cookies.

Kdy (ne) postačí prostý překlad obchodních podmínek?

Navzdory tomu, že jsou práva spotřebitelů a zásady ochrany osobních údajů (GDPR) upravena v rámci celé Evropské unie jednotnými nařízeními, některé země uplatňují přísnější standardy nebo provádějí mnohem důkladnější dohled nad e-shopy. Jednou z těchto zemí je i naše sousední Německo.

Pouhé přeložení stávajících obchodních podmínek do místního jazyka se jeví jako zcela jednoduchá možnost. Avšak skutečnost je mnohem komplikovanější. Pokud chcete provozovat e-shop v Německu pod německou doménou v německém jazyce, a budete se tedy zaměřovat na německé spotřebitele, nepostačí pouze přeložit české obchodní podmínky do němčiny. Obchodní podmínky by měly být kompletně připravené pro Německo, a to se všemi požadavky dle německé legislativy. 

I když by v rámci obchodních podmínek mohlo být stanoveno jiné právo jako rozhodné, je důležité si uvědomit, že němečtí spotřebitelé jsou stále chráněni německým právem. Ochrana se uplatňuje i v případech, kdy bylo rozhodné právo v obchodních podmínkách stanovené odlišně. Rozhodné bude vždy to právo, které zajišťuje spotřebiteli výhodnější postavení. Tento princip je zásadní pro zachování práv spotřebitelů.

Pokud by německý spotřebitel měl podle německého práva nárok na určitá specifická práva, která by přesahovala rámec práva českého, obchodníci jsou povinni zaručit tato dodatečná práva i německým spotřebitelům. Tímto způsobem je zajištěno, že němečtí spotřebitelé budou mít stále nárok na základní a dodatečnou ochranu podle svých vlastních právních předpisů.

Je tedy klíčové si uvědomit, že i přes volbu práva v obchodních podmínkách zůstává ochrana německých spotřebitelů nezcizitelným právem. Tato ustanovení jsou zároveň klíčová pro udržení rovnováhy mezi obchodními zájmy a ochranou spotřebitelů, což je jádrem důvěryhodného a etického obchodního prostředí.

Německý vs. český spotřebitel

Přestože česká i německá právní úprava týkající se práv spotřebitelů podléhá té evropské, jak již bylo zmíněno výše, nemusí se vždy jednat o totožná práva spotřebitelů. Zajímavá je německá úprava týkající se například nákladů spojených s vrácením zboží, která jde naprosto opačným směrem, než právní úprava a praxe česká. Dle německé úpravy zakotvené v § 357 odst. 7 Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník) „U smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy zboží bylo spotřebiteli v době uzavření smlouvy přivezeno domů, je podnikatel povinen vyzvednout si zboží na vlastní náklady, je-li zboží takové povahy, že ho nelze zaslat poštou.

Zásadně toto ustanovení říká, že v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, při kterých bylo zboží do domu spotřebitele dovezeno, je povinností podnikatele zboží zdarma vyzvednout, pokud je zboží takové povahy, že nemůže být vráceno poštou. To by se mohlo týkat například objemného nebo těžko přepravitelného zboží. Záměrem této regulace je chránit spotřebitele tím, že je zajištěno, že má možnost vrátit nechtěné zboží, i když jej kvůli jeho povaze není schopen vrátit sám.

Kde začít? Mezi podnikateli.

V situaci, kde se jedná o obchodní vztah mezi samotnými podnikateli navzájem, je přípustná jednodušší varianta s překladem českých obchodních podmínek. Zjednodušenost vychází z povahy benevolentnější právní úpravy a skutečnosti, že na takové obchody se nevztahuje ochrana spotřebitelů. Obchodování mezi podnikateli umožňuje flexibilnější řešení situace, kde by tedy bylo možné zajistit pouhý překlad českých dokumentů do německého jazyka a tyto pro obchodní vztah využívat.

Veškeré výše uvedené informace přitom platí též pro jiné státy a Německo jsme pro tento článek zvolili jako příklad.

 

Expanze či založení e-shopu v zahraničí může přinést nové příležitosti, ale také závazky a výzvy. Přizpůsobení obchodních podmínek lokální právní úpravě je nezbytným krokem k úspěšnému působení na zahraničním trhu. 

 

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit. Pokud byste se chtěli dozvědět více, sledujte tento náš web, náš Facebook či LinkedIn.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz