Souhrn omezení podnikání v souvislosti s koronavirem

Současná epidemie koronaviru (COVID-19) se nevyhnula ani podnikání, které je touto epidemií ovlivněno zásadně. Jedním z dopadů epidemie koronaviru do podnikání jsou omezení vztahující se na prodej zboží a pořádání společenských akcí.

Níže jsme pro Vás shrnuli současná omezení v podnikání, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru. Navazujeme tak na náš předchozí článek týkající se pracovněprávního pohledu na epidemii koronaviru.

Regulace prodeje a cen

Jedním z dopadů epidemie koronaviru v České republice je regulace cen a prodeje dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů třídy FFP3.

Ministerstvo zdravotnictví nejdříve dne 3. března 2020 mimořádným opatřením zakázalo všem osobám, zejména výrobcům, dovozcům a distributorům, prodej respirátorů jiným subjektům, než poskytovatelům zdravotních (např. nemocnice) a sociálních služeb (např. domovy pro seniory), České republice a jejím organizačním složkám (např. Hasičský záchranné sbor ČR).

Nad rámec výše uvedeného mohou být respirátory prodávány pouze osobám se sídlem či usazením v České republice, které distribuují tyto respirátory, a které je následně musí prodávat pouze výše uvedeným osobám. Například výrobce respirátorů, který prodává toto zboží prostřednictvím samostatné distribuční společnosti, může stále prodávat respirátory této společnosti k další distribuci. Tato distribuční společnost je však povinna dále prodávat respirátory pouze výše uvedeným subjektům.

Dne 6. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, kterým bylo zrušeno výše uvedené mimořádné opatření ze dne 3. března 2020. Podle tohoto nového mimořádného opatření je možný prodej respirátorů již pouze pouze České republice a jejím organizačním složkám a v předchozím odstavci uvedeným distributorům.

V případě, že podnikatel porušení tento zákaz prodeje jiným subjektům, hrozí mu pokuta až do výše 3 mil. Kč.

Na regulaci prodeje následně navázala regulace cen respirátorů, která byla provedena výměrem Ministerstva financí účinného od 4. března 2020. Maximální cena respirátorů vyrobených v EU byla stanovena na 175,- Kč bez DPH a u respirátorů vyrobených mimo EU na 350,- Kč bez DPH.

V případě, že podnikatel nedodrží tyto maximální ceny, hrozí mu pokuta až do výše 10 mil. Kč.

Respirátory je tak možné prodávat pouze v ceně nepřesahující výše uvedené ceny, a v návaznosti na omezení prodeje pouze výše uvedeným vybraným subjektům. Respirátory tak není možné prodávat přímo koncovým zákazníkům.

Další omezení se týká přípravků určených na dezinfekci rukou, které se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nesmějí s účinností od 6. března 2020 vyvážet z území České republiky, pokud se nejedná o přiměřené množství pro osobní potřebu.

V případě, že podnikatel porušení tento zákaz, hrozí mu pokuta až do výše 3 mil. Kč.

Omezení konání divadelních, hudebních, sportovních a náboženských akcí a filmových představení

Nejnovějším mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je zákaz konat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Toto opatření je účinné od 10. března 2020 od 18:00 hod.

Dle aktuálního výkladu Ministerstva zdravotnictví se do limitu 100 osob nepočítají pouze návštěvníci, ale také účinkující, pořadatelé a další osoby podílející se na organizaci akce, tzn. všechny osoby účastnící se dané akce.

V případě porušení tohoto opatření hrozí pokuta až do výše 3 mil. Kč.

Nevíte, zdali se na Vás vztahují výše uvedená opatření nebo potřebujete pomoci s aplikací těchto omezení? Nejste si jistí, zda musíte Vámi pořádanou akci zrušit nebo potřebujete poradit, jak postupovat vůči svým partnerům a účastníkům Vámi pořádané akce v případě zrušení či přerušení této akce? Kontaktuje nás, rádi Vám poskytneme rady a řešení Vaší situace.

S ohledem na neustálý vývoj situace je možné, že Ministerstvo zdravotnictví anebo Ministerstvo vnitra přistoupí k dalším opatřením, která by se mohla dotknout prodeje nejrůznějších výrobků a zboží. O těchto případných dalších opatřeních Vás samozřejmě budeme informovat.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz